EVC – Home

Velkommen til Evans Vet Consult. Alle undersøgelser og operationer foretages udelukkende af Dyrlæge Thomas Evans, der har arbejdet på Dyrehospitaler og Specialistklinikker i England og USA i en lang årrække.

Dyrlæge Thomas Evans arbejder på Sjælland, hvor han fokuserer på Øjenoperationer, Led og knogleoperationer, og Øre-Næse-Hals kirurgi.

Dyrlæge Thomas Evans er aktiv medlem af www.aovet.org og www.esvot.org

På Sjælland opererer Dyrlæge Thomas Evans på henvisende dyrlægers klinikker/hospitaler, dvs. dyrlægen kontakter EVC, hvorefter en dato for undersøgelse og evt. operation aftales med ejeren og henvisende dyrlæge.

Kommunikation mellem ejer og dyrlæge er vigtigt, således at forventerningerne til udfaldet af en given operation “matcher” resultatet. Opfølgning efter operation er meget vigtig, hvor kommunikationer via telefon, sms og email er gode redskaber i perioden lige efter operationen; specielt om aftenen og i weekender. En folder udleveres til ejer om den enkelte operation. Denne folder beskriver operationsteknikken og forklarer, hvordan ejer tager hånd om hunden, mens ophelingen foregår.