Albue Problemer

ALBUEDYSPLASI

”Dysplasi” kommer af de græske ord ”dys”, som betyder ”afvigende/abnormalitet”, og ”plasia”, der betyder ”udvikling”. Der er derfor tale om abnormal tilvoksning/udvikling af leddele i albuen i dette tilfælde. Der tales oftest om syndromer såsom ”short– ulna” eller ”short-radius” .

Albueledsdysplasi opdeles oftest i følgende forandringer:

  • FCP: fragmenteret processus coronoideus
  • UAP: un-united processus anconeus
  • OCD: osteochondrosis (ledmus) af humerus (overarmsknoglen).

Den lesion, der oftest identificeres under artroskopien er FCP.

 

DISTAL ULNAR OSTEKTOMI

”Ostektomi” betyder, at et stykke knogle fjernes.

Studier fra Italien har vist, at jo tidligere en hund med albueledsdysplasi behandles ved ”Ostektomi”, des bedre er prognosen . Operationen skal helst udføres inden hunden er 12 måneder.

Princippet ved ”Ostektomien” er, at et stykke af ”Ulna” fjernes så ”processus coronoideus” aflastes og kræfter flyttes over på ”radius”.

På hunde på 2-5 år kan en specialfremstillet titaniumplade og skuer (PAUL) anvendes for at forskyde vægtbæring over på radius.

Efter ”Ostektomi” eller ”PAUL” operation er det meget vigtigt, at hunden holdes i snor i ca. 6 uger.