Hyaluronsyre

Hyaluronsyre(HA) – injektion

Hyaluronsure produceres af celler i brusken (chondrocytter) og celler i ledkapslen (synoviocytter). Hyaluronsyre er opbygget af kulhydrat-kæder og ”smører” ledoverflader og ledbånd i led. Koncentrationen af hyaluronsyre er nedsat ved inflammation i led.

EVC anvender hyaluronsyre til hæmning af inflammation/artrose i led:

  • Hyaluron (>1500kDa). 15mg/ml. (Hyalubrix®)

Ved behandling med led-injektioner indeholdende hyaluronsyre, kan det dreje sig om at give en enkelt injektion eller flere injektioner.

I et normalt led er HA typisk af molekylær vægt (MW) på 6000kDa.

Ledvæske

I  forbindelse med diagnose og behandling af ledsygdomme (artropatier) udtages ledvæske.

Der undersøges for

  • Viskocitet (trådtrækningsevne)
  • Celler (vurdering af type af betændelse)

Nedenfor ses ledvæske af god viskocitet. En dråbe ledvæske kan skabe en ”forhøjet” stuktur og er trådtrækkende. Ledvæske af ringe kvalitet har ingen trådtrækningsevne og bliver vandig.

Evidens for Effekt af Behandling:

Sygeforsikringsselskaber i USA er kritiske i vurdering af behandlingsmetoder, der ikke omfatter receptpligtig medicin. Forskning på mennekser har dokumenteret effekt af HA injektioner til behandling af knæartrose (gigt).

VISKOINDUKTION:

Efter injektion af hyaluronsyre (HA) i led fremkaldes en reaktion, der er blevet kaldt ”viskoinduktion”. Denne reaktion er en blanding af fysiske og biologiske processer.

De fysiske processer vedrører en direkte forbedring af ledvæskens kvalitet. De biologiske processer vedrører 1) modicifering af signaler (interleukiner) mellem celler, 2) aktivering af hyaluronsyreproduktion og 3) reduktion af smerte.

INDIKATIONER:

EVC anvender hyaluronsyre injektioner til følgende indikationer:

  • Halthed efter operation for patella luksation
  • Kronisk ledbetændelse (artrose) hos hund, i knæ, skulder eller albue
  • Halthed efter operation for korsbåndsskade.

Evans Vet Consult tilbyder behandling med Hyaluronsyre hos egen dyrlæge. Alternativt kan patienten (hunde og katte) opereres på klinik/dyrehospital i Storkøbenhavn.