Artroskopi

Artroskopi – betyder kikkertundersøgelse af led

EVC anvender artroskopi til undersøgelse af skader og forandringer i skulderled, albueled og knæled.

Ved artroskopi indføres et tyndt rør i det afficerede led, hvorefter en diagnose stilles efter direkte inspektion af ledstrukturerne (intra artikulært). Efter diagnosen er stillet kan operation for denne lidelse udføres. Nogle operationer udføres direkte i leddet og andre udføres på sene- og/eller knogler rundt om leddet for at ændre belastning eller styrke stabiliten af leddet.

Typiske eksempler er:

  • Knæled: inspektion af korsbånd og menisker foretages inden TTA-operationen udføres.
  • Skulderled – instabilitet/luksation: inspektion af skulderled foretages inden biceps-sene transposition, såfremt skulder er lukseret og der er skade af glenohumerale ligament
  • Albueled: inspektion af ledflader foretages inden medial coronoid process fjernes (ostektomi) eller indgreb på radius eller ulna foretages.

Dyrlæge Thomas Evans er pt. den eneste dyrlæge i Skandinavien, der anvender CO2 (Kuldioxid) gas til artroskopi af knæ på hunde. Ofte har hunde kroniske forandinger i leddet, hvorfor det kan været svært at se alt med væske i knæet. Gas har været anvendt i Tyskland i en længere årrække til kikkertundersøgelse af knæ på mennesker. Teknikken blev udviklet af Dr. Henche.